Publikace - projekty - práce - seminárky - eseje - etc.

VŠE: Informatika

Výzkumná činnost:

Projekt – zakázka 2003 EMSP – Program spolupráce univerzit a malých a středních podniků (MSP)
Název Spolupráce na projektu EMSP – Program spolupráce univerzit a malých a středních podniků zajišťovaný KIT VŠE a ČSSI, www.emsp.cz
Poskytuje VŠE
Ostatní analýza, návrh a implementace marketingové databáze Resource Base, informatická podpora projektu

Projekt – zakázka IGA 24/05 – grant
Název Podpora podnikání SME (malých a středních podniků – Small and Medium Enterprise) prostředky ICT (Information and Communication Technologies – Informační a komunikační technologie)
Poskytuje Interní grantová agentura VŠE
Příjemce prof. Ing. Jaroslav Jandoš, CSc.
Řešitel počet hod. 150

Konference a semináře:

Kdy 13.-14.9.2005 mezinárodní konference Liberecké ekonomické fórum    
Počet dnů 2
Téma Informatické zajištění podniků
Referát Ano                                    
Název referátu Outsourcing IS/IT v malých a středních firmách

Kdy 14.3.2006 – 18.4.2006 mezinárodní konference Portorož Slovinsko, Kranj, University of Maribor
Počet dnů 4
Téma 25th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ORGANIZATIONAL SCIENCE DEVELOPMENT CHANGE MANAGEMENT
Referát Ano                                   
Název referátu Outsourcing IT/ICT in the specific environment of small and medium sized enterprises

Kdy 1. února 2007 Den doktorandů FIS VŠE 2007
Počet dnů 1
Téma Informatika
Referát Ano                                   
Název referátu Využívání ICT ve SME – metoda SME/ICT

Kdy 13.-14.9.2007 mezinárodní konference Liberecké ekonomické fórum    
Počet dnů 2
Téma Informatické zajištění podniků
Referát Ano                                   
Název referátu SME – frameworks of ICT adoption and use

Publikační činnost:

Druh Odborný časopis
Název Internet jako zdroj informací pro marketing malých a středních firem
Stran – celkem 13
ISSN/ISBN ISSN 1210-9479
Publikováno Kde: Časopis Systémová Integrace        Kdy: 4/2003

Druh Odborný časopis

Název Outsourcing IT/ICT v prostřední malých a středních firem

Stran – celkem 15

ISSN/ISBN . Praha : Česká společnost pro systémovou integraci

Publikováno Kde: Systémová integrace,Praha : Česká společnost pro systémovou integraci                                     Kdy: říjen 2005

Druh Odborný časopis
Název Architektury a SAP NetWeaver
Stran – celkem 14
ISSN/ISBN ISSN 1210-9479
Publikováno Kde: Časopis Systémová Integrace        Kdy: 3/2004

Druh Sborník konference
Název Outsourcing IS/IT v malých a středních firmách
Stran – celkem 7
ISSN/ISBN ISBN 80-7093-953-8
Publikováno Kde: sborník Liberecké ekonomické fórum     Kdy: září 2005

Druh Sborník konference
Název Outsourcing IT/ICT in the specific environment of small and medium sized enterprises.
Stran – celkem 15
ISSN/ISBN ISBN 961-232-186-8

Publikováno Kde: 25st International Conference on Organizational Science Development Change Management. Kranj : University of Maribor                                                Kdy: duben 2006

Druh Odborný časopis
Název K využívání ICT pro podporu podnikání ve SME
Stran – celkem 8
ISSN/ISBN ISSN 1210-9479
Publikováno Kde: Systémová integrace,Praha : Česká společnost pro systémovou integraci                                     Kdy: : 4/2006, prosinec 2006
Spoluautor prof. Ing. Jaroslav Jandoš, CSc.

Druh Sborník konference
Název Využívání ICT ve SME – metoda SME/ICT
Stran – celkem 12
ISSN/ISBN ISBN nevim doplnit

Publikováno Kde: Sborník konference den doktorandů 2007 VŠE Kdy: 1. února 2007

Druh Sborník konference
Název SME – frameworks of ICT adoption and use
Stran – celkem doplinit
ISSN/ISBN ISBN bude
Publikováno Kde: sborník konference Liberecké ekonomické fórum     Kdy: září 2007

VŠE: Informatika

VŠE - publikace a práce v rámci postgraduáního studia:
  • Outsourcing it/ict v prostředí malých a středních firem - Příspěvek se zabývá outsourcingem informačních a komunikačních technologií ve specifickém prostředí malých a středních firem (MSP). Cílem příspěvku je ukázat takové oblasti podnikové informatiky MSP, které lze vhodně a úspěšně vytěsnit na dodavatele – IT firmu. Nejvíce outsourcovanou oblastí IT jsou v současnosti servisní služby a provozy IT/ICT ve firmách. Oblast outsourcingu servisních služeb a provozu je detailněji prozkoumávána..... Příspěvek na mezinárodní konferenci Liberecké ekonomické formum, HK Technické University Liberec 2005
  • Architektury a SAP Netweaver - článek přináší historické ohlédnutí na řešení technologické architektury a seznamuje čtenáře s novým přístupem - použitím webových služeb pro integraci podnikových aplikací - jako důsledek rostoucí heterogennosti nasazovaných aplikací, používaných technologií a vlivu Internetu. Ve druhé části je teoretický model konfrontován s přístupem firmy SAP, která představuje novou platformu SAP NetWeaver – podnikové aplikace založené na webových službách. Vyšlo v časopise Systémová integrace 3/2004 vydávaný Českou společností pro systémovou integraci.
  • Internet jako zdroj informací pro marketing malých a středních firem - článek se zabývá komerčním využitím Internetu v prvních fázích marketingového procesu – konkrétně pro analýzu vnějšího okolí podniku, tržních příležitostí, výzkumu a výběru trhu, získávání prvotních informací o subjektech působících na trhu. Uvádí důvody pro vyhledávání, sběr a používání informací z Internetu jako dostupného zdroje marketingových informací především pro malé a střední firmy. Navrhuje možný postup práce s informacemi. Pro efektivní práci a pozdější využití informací v dalších fázích marketingového procesu je navržen nástroj - metadatabáze Resource Base, jako místo uložení aktuálních, pečlivě roztříděných, relevantních, přesných a kvalitních marketingových informací. Vyšlo v časopise Systémová integrace 4/2003 vydávaný Českou společností pro systémovou integraci.
  • www.emsp.cz - Program spolupráce univerzit a malých a středních podniků (MSP)
  • Resource Base pro C-Connect, Resource Base pro JSG - Resource Base slouží k ukládání, třídění a pozdějšímu využití všech informací získaných v rámci marketingového průzkumu a analýzy konkurence.
IBM SME Outreach projekt pro TESLA, a.s. VŠE - státní závěrečná zkouška z Informatiky - vypracované materiály ke zkoušce: VŠE - IZI213 (Účelové informační systémy): VŠE - Bakalářská zkouška z IT: VŠE - IT_401 (Delphi): VŠE - IZI212 (Metody zpracování informací - praktika): VŠE - IZI220 (Informační a komunikační systémy):

VŠE: ostatní

VŠE - publikace a práce v rámci postgraduáního studia: VŠE - státní závěrečná zkouška z ekonomie - vypracované materiály ke zkoušce: VŠE - PSP413 (Rozvíjení tvořivosti): VŠE - Psychologie a sociologie: VŠE - SA_412 (Teorie informace): VŠE - FIL105 (Filosofie): VŠE - STP323 (Historie statistiky): VŠE - PRA101 (Základy práva): VŠE - PSP602 (Sociology on-line):

Praxe

ATLANCOM.CZ - Reference

PHP - scripting and programming

Tyto práce sem vytvářel sám nebo s kolegy v rámci studia. Autorská práva jsou výhradním vlastnictvím autorům. Díla jsou zveřejněna jen jako příklady. Vyvarujte se kombinacím Ctrl+C Ctrl+V :)) porušujete tak zákon č. 121/2000 Sbírky (autorský zákon)

Řadu dalších užitečných materiálů, zejména pro studenty Vysoké školy ekonomické najdete v záložce VŠE.

©1999-2007 Ing. Jakub Hejtmanek
last upd.: 14 September 2010