Sim Toolkit

Co to je?

SIM Toolkit = Subscriber Identity Module Application Toolkit.

Sim Application Toolkit technologii si lze představit, jako jistou přidanou hodnotu rozšiřující GSM komunikaci. Je to tzv. Value Added Service, umožňující zejména e-commerci a zprostředkování různých transakcí pomocí GSM telefonů.

Technologie SIM Application je softwarové rozhraní (aplikace), které umožňuje aktualizací SIM karty přes "vzdušný kanál" (tj. síť GSM) libovolně měnit menu telefonu (obměňovat, přidávat, ubírat v něm položky, které umožňují přístup pro služby). Sim Toolkit je částí standardu GSM.

Technologie SIM Toolkit byla jako standard zakotvena v roce 1996 instucí ETSI (European Telecommunications Standard Institute). Standard má číslo GSM 11.14.

Jak to funguje?

SIM Toolkit se nahraje do SIM karty a aktivuje rozhraní umožňující interaktivní výměnu dat mezi síťovou aplikací a koncovým uživatelem - majitelem telefonu. Jde o komunikaci typu client-server. Komunikace probíhá na bázi SMS. Na straně serveru jsou do krátké textové správy vloženy specifické kódy a celá zpráva je vyslána do telefonu uživatele. Dá se říci, že se jedná o něco, co my počítačoví uživatelé známe pod jménem makro

SIM Toolkit je také takovým makrem - nové funkce může tvořit jako zřetězení funkcí stávajících. Nemůže ovšem definovat funkce, pro něž nemáme ve specifikacích GSM, v možnostech telefonu a GSM sítě oporu. Funkcí které můžeme použít jsou stanoveny ve standardu GSM Phase 2, 2+.

Co je na to potřeba?

 1. Funkci SIM Toolkitu musí podporovat mobilní telefon.
 2. Funkci SIM Toolkitu musí podporovat sama SIM karta. SIM Toolkit standard totiž definuje řadu funkcí, které musí být obsaženy v ROM SIM karty.
 3. Operátor - dnes lze využít služby SIM Toolkitu pouze v síti Paegas.

K čemu to je?

 1. Operátoři mohou využívat SIM Toolkit pro personalizaci menu mobilních telefonů - v menu se budou uživatelům objevovat pouze ty funkce, které mají aktivované a zaplacené, při aktivaci nové funkce stačí poslat via SMS aktivační příkaz a nová položka v menu je přidána.

 2. Nejvýznamnějším využitím jsou ovšem rozšířené služby. Nejjednodušší aplikací je Paegas Info - jednoduchý informační servis dostupný z menu telefonu. Vyberete požadovanou informaci, kterou chcete získat a ona vám přijde jako SMS zpráva. Můžete vybírat informace z okruhů: Zpravodajství, Business, Doprava, Zábava, Praktické info, Paegas a Extra.
     Síť Eurotel nabízí taktéž jednoduchý informační servis Eurotel Infotext, ten ovšem není aplikace SIM Toolkitu. Jde o dotazování a odpovídání pomocí SMS. Př. BUS DECIN PRAHA 1530 30112000 tento dotaz pošleme jako zprávu na číslo 999111 ... Infotext vyhledá první nejbližší autobusový spoj z Děčína do Prahy, který z Děčína odjíždí v nebo po 15:30 hodině, dne 30.11.2000. Naproti tomu si v Peagas Infu nemusíte pamatovat žádná klíčová slova a nemusíte znát ani žádná jiná přístupová čísla. Prostě se necháte vést za pomocí menu.

 3. Složitější aplikace představuje GSM Banking - v principu je jednoduchý a bezpečný způsob ovládaní vašeho bankovního účtu v pohodlí a bez chození do banky - pokud máte zřízenou tuto službu u vaší banky, můžete získávat kdykoli, snadno, rychle a bezpečně nejrůznější informace o vašem účtu, provádět bankovní transakce a využívat spoustu dalších služeb.
     Jak to chodí? - na mobilním telefonu si vyberete položku Bankovní služby, jako podpoložku si vyberete jeden z účtů, k nimž máte dispoziční právo. Další položkou jsou činnosti, které s tímto účtem můžete provádět - zjištění zůstatku, nebo také on-line převod. Pokud zvolíte převod, vyplníte číslo účtu příjemce, do dalšího okna konstantní a variabilní symbol. Poslední okénko je ještě jedno autorizační heslo.
     Toto vše se odešle jako několik SMS zpráv, které se přeloží a v unifikovaném formátu se předají bance. Ta zjistí, zda byl požadavek odeslán z telefonního čísla, kterému je povolena dispozice s účtem a porovná heslo. Pokud souhlasí, provede požadavek na převod a za dvě korunky vám nazpět pošle potvrzení o provedení převodu.
     Banky podporující GSM Banking: Expandia Banka, ČSOB - divize IPB, GE Capital bank, Union banka a Poštovní spořitelna.

 4. navíc SIM Toolkit karta má pamět na 200 telefonních čísel (standartní SIM 100)


Ceny

Paegas nabízí GSM bankovní služby pro standardní tarify:
 • Nový zákazník zaplatí za aktivaci GSM bankovní SIM karty poplatek 200,- Kč (+DPH). Zákazník nezaplatí částku v okamžiku aktivace SIM karty, ale poplatek je účtován v prvním Vyúčtování služeb sítě Paegas v položce "Ostatní služby".
 • Stávající zákazník si může standardní SIM kartu vyměnit za bankovní za poplatek 400,- Kč na značkových prodejnách Paegas.
 • Zákazníci Expandia banky a Union banky si mohou standardní SIM kartu vyměnit za bankovní na značkových prodejnách Paegas zdarma.

  Jak získat Twist kartu s podporou bankovních služeb:
 • Zakoupením nové bankovní Twist SIM karty za 1 599,- Kč (Paegas značkové prodejny RDM, dealeři)
 • Výměnou stávající Twist SIM karty za bankovní Twist SIM kartu za poplatek 400,- Kč. (Paegas značkové prodejny RDM)
 • Zakoupením nové Twist sady a současnou výměnou původní SIM karty za bankovní. Zákazník tedy zaplatí cenu Twist sady + poplatek 400,- Kč za výměnu karty (Paegas značkové prodejny RDM)
 • Zákazníci Expandia banky, Union banky a GE Capital Bank si mohou stávající SIM kartu vyměnit za bankovní na značkových prodejnách Paegas zdarma.

  Poznámka

  Bankovní SIM karta obsahuje kromě podpory popsaných bankovních funkcí rovněž kompletní aplikaci Paegas Info.