Informační Zdroj

Naše společnost B.I.S. si vybrala pro vypracování tohoto úkolu produkt Computer Select, který je dostupný ve vnitřním informační systému Vysoké školy ekonomické. Pro potřeby našeho zákazníka, firmy Trinom Group, se nám jeví jako nejvhodnější informační zdroj.Spuštění informačního zdroje Computer Select realizováno z hlavního menu následujici sekvenci:
  1. Informační servis
  2. Informační zdroje pro ekonomická studia
  3. Bibliografické informace
  4. Computer Select


Popis informačního zdroje charakteristiky aplikace Computer Select.
Uživatelská příručka pro práci s produktem Computer Select.

Vítejte, jste náš pocitadlo. navštěvník. Blahopřejeme.