Výuka - informace pro studenty VŠE - kurzy INF101, INF201, IT_396, IT_220

Konzultační hodiny

Ing. Jakub Hejtmánek
VŠE Jižním Město
kabinet JM371
(3. patro)

Aktuální konzultační hodiny najdete vždy na serveru KIT.VSE.CZ

telefon na 371 JM: 224094308
e-mail: klikem vyvoláte

Zdravím vás vážené kolegyně a kolegové,
jako interní doktorand Katedry Informačních Technologií VŠE Praha vyučuji již druhým rokem na naší škole. Jedná se o tyto kurzy:

 • 44F101 - Informatika - od ZS 2005/2006
  Anotace: Základní principy a obsah informačních systémů, kategorizace a podstatné atributy informačních a komunikačních technologií. Nástroje osobní informatiky. Aplikace informatiky v ekonomice a jejich charakteristiky – aplikace pro celopodnikové řízení, elektronické podnikání, aplikace pro podporu podnikových analýz a rozhodování, řízení vztahů s obchodními partnery. Základní principy řízení rozvoje podnikových informačních systémů.
  Cíl: Poskytnout celkový výchozí přehled o informatice, bez podrobností, ale s respektováním všech nezbytných součástí informačních systémů, jejich podstatných charakteristik a vzájemných vazeb, prakticky zvládnout základní nástroje, zejména presentační, pro práci s osobními počítači.
 • INF101 - Základy práce na PC - od ZS 2003/2004
  Anotace: Principy práce v síti VŠE, rozšíření znalostí využití textového editoru, tabulkového kalkulátoru a elektronické pošty. Určeno pro mírně pokročilé uživatele.
  Cíl: Jedním z předpokladů úspěšnosti je efektivní a rychlé zpracování informací. Tento proces se dnes již neobejde bez využití výpočetní techniky. Cílem předmětu je rozšíření znalostí využití textového editoru, tabulkového kalkulátoru, el.  pošty.
 • INF201 - Informatika pro ekonomy - od LS 2004/2005
  Anotace: Předmět vychází z charakteristik současných informačních technologií a je zaměřen na spoluúčast uživatele při tvorbě a využívání informačního systému. Cvičení jsou zaměřena na vyhledávání, zpracování a prezentace informací s akcentováním práce v týmu.
  Cíl: Praxe ukazuje, že každý ekonom se stává spolutvůrcem informačního systému ve svém prostředí. Tento předmět vychází z charakteristik současných informačních technologií a je zaměřen na spoluúčast uživatele při tvorbě a využívání inf. systému.
 • IT_396 - Podnikání a obchodování na Internetu - supplování za prof. Jandoše
  Anotace: Seznámení s podnikáním na Internetu (Electronic Commerce), a to jak z pohledu zákazníka, tak i podnikatele, dále s možnostmi obchodování (hmot. i nehmot. produktů), marketingu a podpory zákazníka. Příklady úspěšných projektů, analýza stavu ve světě i v ČR.
  Cíl: Vyjasnit - (pro manažera) jak přispívá elektronické obchodování a podnikání ke získání konkurenční výhody podniku, - (pro zákazníka) jak mohu "dobře" nakupovat na Internetu, - jaké nové přínosy přináší marketing na Internetu. Jak podporuje posílení pozice na trhu, péči o zákazníka. Předpokládá se slušná znalost angličtiny.
 • IT_220 - Technické prostředky informačních systémů - supplování za prof. Jandoše
  Anotace: Předmět poskytuje základní znalosti o technických prostředcích informačního systému, jejich klasifikaci, charakteristikách a trendech jejich rozvoje. Naučí porovnávat a hodnotit technické prostředky a vybírat je na základě zadaných kritérií.
  Cíl: Cílem je poskytnout základní znalosti o tech. prostředcích IS, jejich klasifikaci, charakteristikách a trendech rozvoje. Naučit studenty srovnávat tech. prostředky, hodnotit je a vybírat dle kriterií. Vybavit je znalostmi z dané oblasti, potřebnými zejména pro projektování IS.
Jak učím? Hodnocení a reference mé osoby lze najít ve velmi profláklé aplikaci vse.borec.cz (jak jistě všichni víte). Doufám, že s rostoucím časem se má výuka zkvalitňuje a už nejsem ten "jo tak to byl ulet, mlady kluk ktery je tak trochu mimo, trosku zmateny a moc toho nevysvetli..." jak napsala jistá absolventka mého kurzu :-) Nebojte se - celkový obrázek k 13.2.2005: 4.66 hvězdiček z 5 (čím víc tím líp). Což mne příjemně překvapuje a věřte, vážim si Vaší důvěry :))

Řadu dalších užitečných materiálů, zejména pro studenty Vysoké školy ekonomické najdete v záložce VŠE.

©1999-2007 Ing. Jakub Hejtmanek
last upd.: 14 September 2010