Výuka - Základy práce na PC - kurz INF101

INF101: info pro kurzy ZS 2004/2005

Kolegyně a kolegové, kurz INF101 se od minulého semetru mírně pozměnil - hlavní změny:

 • předpokládáme vyšší vstupní znalosti studentů!
 • semestrální práce je nahrazena zpracováním rozsáhlého dokumentu na posledním cvičení – není hodnoceno,
 • výuka se opírá o nová skripta obsahující výklad a návody k řešení – cílem je posílení samostatné práce studentů,
 • výuka probíhá podle připravených zadání, podklady jsou v elektronické podobě, nová skripta jsou nezbytná,
 • začíná se EXCELEM,
 • výuka EXCELu i WORDu je završena vždy zpracováním rozsáhlejšího zadání (toto si připravuje každý vyučující sám), s následným promítnutím vybraných prací, upozorněním na chyby, ukázáním správného řešení.

Program cvičení:

1. cvičení

 • změna hesla, jak je to s hesly: kartička, síť, SEMESTR, VEVERKA
 • mapování projektových disků
 • základní informace k předmětu – soubor I:\NAVODY\Informace_k_vyuce.doc:
 • rozdíly v používání síťových disků: F, H, G, G:\SEM, I,
 • literatura, program cvičení, obsah testů, bodování, podmínky získání zápočtu,
 • informace o aplikaci semestr.vse.cz a jejím využití pro tento předmět,
 • informace o aplikaci veverka.vse.cz , e-mailová adresa, změna hesla,
 • konzultační hodiny, dostupnost počítačových studoven a učeben,
 • povinnost účasti na 3. cvičení, protože se koná test ze správy souborů.
 • samostatná práce podle zadání v dokumentu I:\ZDROJ\Sprava_souboru.doc (nejsou-li obsazeny všechny počítače, vyučující promítne zadání na plátno),
 • předvedení řešení vyučujícím.
 • samostatná práce podle zadání v dokumentu I:\ZDROJ\Excel_1.xls,
 • předvedení vkládání výpočetních výrazů vyučujícím , (vyučující si buď sám Excel_1 připraví, ale pozor, smíte ho mít pouze u sebe na H, nebo použije zpracování některého studenta – nechá si nakopírovat na G)
 • samostatná práce – dokončení úkolů v  I:\ZDROJ\Excel_1.xls.

Úkol:

 • dle individuální potřeby dostudovat látku a vyzkoušet příklady na správu souborů:
 • [LIT–1] str. 9 až 13,
 • [LIT–2] str. 7 až 8,
 • dokončit všechny úkoly obsažené v  I:\ZDROJ\Excel_1.xls,
 • dle individuální potřeby dostudovat látku v rozsahu zadání příkladu Excel_1.xls viz [LIT–1] str. 15 až 27, případně procvičit na dalších příkladech viz [LIT–2] str. 44 až 46,
 • nastudovat relativní a absolutní adresování viz [LIT–1] str. 27 až 33.

2. cvičení

 • správa souborů – zodpovědět dotazy studentů k řešení příkladů ze správy souborů,
 • samostatná práce podle zadání v [LIT–1] str. 29 – opakování minulé látky, podkladem je soubor I:\ZDROJ\Excel_2.xls,
 • práce pod vedením vyučujícího dle zadání v [LIT–1] str. 33 s vysvětlením probírané látky, podkladem je soubor I:\ZDROJ\Excel_2.xls.

Úkol:

 • dle individuální potřeby dostudovat látku viz [LIT–1] str. 27 až 33, případně procvičit na dalších příkladech viz [LIT–2] str. 47 až 49.

3. cvičení

 • Test – správa souborů (5 minut). Účast povinná!
 • práce pod vedením vyučujícího dle zadání v [LIT–1] str. 46 s vysvětlením probírané látky, podkladem je soubor I:\ZDROJ\Excel_2.xls
 • samostatná práce podle zadání v dokumentu I:\ZDROJ\Excel_3.xls.

Úkol:

 • dokončit všechny úkoly obsažené v  I:\ZDROJ\Excel_3.xls,
 • dle individuální potřeby dostudovat látku viz [LIT–1] str. 34 až 36 a 42 až 46, případně procvičit na dalších příkladech viz [LIT–2] str. 50 až 53.

4. cvičení

 • souhrnný příklad (rozsáhlejší než test) – samostatná práce, při práci lze používat skripta , studenti nakopírují své výsledné řešení do G:\SEM ( pod pseudonymem !), není hodnoceno,
 • vyučující promítne vybraná řešení, upozorní na chyby, vysvětlí správné řešení,
 • úvod k Wordu, styly, tabulátory a další problematické kapitoly – výklad vyučujícího.

Úkol:

 • dle individuální potřeby nastudovat látku k Wordu viz [LIT–1] str. 47 až 91

5. cvičení

 • samostatná práce – příklady ze skript [LIT–1] úkol WORD_A až WORD_L, dle potřeby ukázky řešení vyučujícím.

Úkol:

 • dle individuální potřeby procvičit Word na dalších příkladech viz [LIT–2] str. 10 až 41

6. cvičení

 • souhrnný příklad – pracování rozsáhlého dokumentu,
 • pod pseudonymem studenti nakopírují svá řešení do G:\SEM,
 • vyučující promítne vybraná řešení, upozorní na chyby, vysvětlí správné řešení.

INF101: materiály ke kurzu

Literatura:
 • Základní literatura:
  • [LIT–1] Kunstová, R: Užití kancelářských aplikací. 1. vyd. Praha, VŠE, 2004. ISBN 80 245 0733 1.
 • Doplňková literatura (zejména začátečníkům pro lepší procvičení probírané látky):
  • [LIT–2] Kunstová, R: Základy práce na PC – sbírka příkladů. 1. vyd. Praha, VŠE, 2002.ISBN 80–245–0267–4.

Dostupné pouze ze sítě VŠE:

 • projektový disk I: (nutnost namapovat - ikona "Přihlášení k projektu JM" na ploše):
  adresář NAVODY
  adresář PODKLADY
  adresář KANTORI\HEJTMANEK
Dostupné z webu: Jiné materiály co by se mohli hodit:

Řadu dalších užitečných materiálů, zejména pro studenty Vysoké školy ekonomické najdete v záložce VŠE.

©1999-2007 Ing. Jakub Hejtmanek
last upd.: 14 September 2010